మిత్రులకు,శ్రేయోభిలాషులందరికి మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు....మీ సాయిమౌళి
INCOME-TAX DEDUCTION FROM SALARIES UNDER SECTION 192 OF THE INCOME-TAX ACT, 1961

 DURING THE FINANCIAL YEAR 2016-17

CIRCULAR NO. 01/2017

--Click to download

No comments:

Post a Comment