మిత్రులకు,శ్రేయోభిలాషులందరికి మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు....మీ సాయిమౌళి
Rc.No:149/B-6/2016
Dt:31/01/2017
SSC PUBLIC EXAMINATIONS
TATKAL FEE NOTIFICATION

--Click to download
Rc No.222
Dt.31.1.17
above 50000rs. Medical Reimburse Propasals are Online only From 1/02/17.

--Click to download
GO NO:199
dt.31.1.17.  
45 Crores release  Towards APGLI Loans&Claims

--Click to download
AP
Rc.No.103,
Dt.31-01-17;
Service Rules for the post of Mandal Educational Officer, RevenueMandal(Urban)-Special Rules-Orders-Communicated.

--Click to download


AP:
Rc.No.102,
Dt.31-01-17;
Service Rules for the post of Mandal Educational Officer,Revenue Mandal(Rural)-Special Rules-Orders-Communicated.

--Click to download
AP
Go.Ms.No:17, Dt:31.1.2017
50Crores released for maintenance for toilets in Government schools

--Click to download
GO No.11
Dt.30.1.17
MEO service rules Released.

--Click to download


GO No:10
Dt:30/01/2017
MEO service rules released

--Click to download


MEO SERVICE RULES IN TELUGU

రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్నా MEO పోస్టుల భర్తీకి GO.MS.No:10 & 11 ఉత్తర్వులు విడుదల చేశారు.

రూరల్ MEO లుగా *ZILLA PARISHAD HEAD MASTERS*ను,urben MEO లుగా *ప్రభుత్వ పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులను నియమిస్తూ ఉత్తర్వులలో పేర్కొన్నారు.

5సం" ప్రధానోపాధ్యాయులుగా సర్వీస్ కలిగి ఉండి *2017 మే 1* వ తేదీ నాటికి *55 సం" కంటే తక్కువ వయసు* కలిగిన వారు MEO లుగా నియామకాలకు అర్హులు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ సబార్డినట్ రూల్స్ లోని రూల్-22 ప్రకారం రిజర్వేషన్స్ అమలు చేయనున్నారు.
Rc.No:985/F/2016
Dt:30/1/2017
Preparation of question papers of SA-II for classes 1st TO 5th identification of RP's as paper setters-Deputation of the identified RP's to the workshop to be conducted on 31/01/2017 and 01/02/2017 at DIET,KURNOOL.

--Click to download
Go No. 189
Dt. 30.1.17
RMSA Budget Released.

--Click to download
Departmental Tests-Nov,2016 E.O (141) and Nov,2016 Paper Code 88 & 97 Results released.

Paper code-88,97--Click to download

Paper code-141--Click to download
Krishna

10th class revised tests SHEDULE & marks statement--Click to download
AP.GOVT
MEMO.NO 212 GAD
DT 27.1.2017
RLSD ISSUING ORDERS " SILENCE SHOULD BE OBSERVED AND WORK AND MOVEMENT STOPPED FOR 2 MINUTES THROUGH OUT THE STATE IN ALL OFFICES&SCHOOLS  AT 11AM ON 30.1.2017 IN THE MEMORY OF MAHATMA GANDHI VARDHANTI

--Click to download
Guidelines of School Grant, Maintenance Grant & Teacher Grant 2016-17

--Click to download


GUIDELINES--Click to download
Rc.No:7863
School education-SCERT-AP-NUEPA-Head masters capasity building training programme in AP from 30/01/2017 to 03/02/2017 for the 5th spell of the programme orders

--Clcik to downlaod
Rc.No:02/B3/2017
Dt:27/01/2017
Age of superannuation to retire from the service during the year-2017 in the cadre of S.G.T's who are list

--Click to download
AP
GO.MS.NO:189
&
APPLICATION--Click to download


GOOD HEALTH CERTIFICATE--
Click to download


AVILED/NON AVILED MEDICAL LEAVE CETRTIFICATE--Click to download
Rc No.3
Dt.27.01.17
Guidelines for 5% external validation of SA2 answer scripts . Validation start from 01.02.17. --Click to download
10th Class
Mahasankalpam
Revision test - Chapters 2,3&11

ENGLISH MEDIUM--Click to download

TELUGU MEDIUM--Click yo download
ALL CLASSES
SUMMATIVE ASSESSMENT -2
SOCIAL STUDIES PRINICIPLES OF EVALUATION KEYS  

6th CLASS--Click to download

7th CLASS--Click to download

8th CLASS--Click to download

9th CLASS PAPER-I--Click to download

9th CLASS PAPER-II--Click to download

10th CLASS PAPER-I--Click to download

10th CLASS PAPER-II--Click to download
Claim of statement CAC--Click to download
SMC

GUIDELINES IN TELUGU

--Click to download
Rc.No:5551/APSSA/MINOROITY/MADARAS/2016

Dt:26/01/2017

Minority activities-permission to conduct orientation classes to DRG and vidyavalenteers working in the madaras for the academic 2016-17

--Click to download
Nellore
Tentative Seniority List - SGT to SA - (Eng, MAT,PS,BS,SS)
Press note & list

--Click to download

Press note--Click to download
Rc.No.907
Dated: 24-01-2017
 Vocationalisation of Secondary and Higher Secondray Education - Guidelines released.

PROCEEDINGS--Click to download


GUIDELINES--Click to download
G.O.MS.No.15
Dt: 25-01-17
Creation of(13) teaching staff and (3) non-teaching staff to the newly established Backward Classes ResidentialSchool for Girls at Nasanakota Village,RamagiriMandal, Ananthapuram District –Sanction Orders –Issued

ORDERS Click to Download
Rc.No:94/A5/SSA/2017
Dt:25/01/2017

School complex meeting proceedings issued

--Click to download

Schedule--Click to download
AP
Rc.01
Dt:20-01-2017
National Award to Teachers
Communicated
Request for nomination
Instructions click to Download


Scheme of National Award to Teachers
Booklet click to Download

Maths-Physics-Biology principles of evaluation

AP
SA-2
Mathematics keys
6 to 10 classes released
click to Download

Physical sciences
Keys
6 to 10 classes released
Click to Download

Biological science
Keys
6 to 10 classes released
Click to Download


Kurnool
Mandal level valuation validation teams to verify  5% of answer scripts  from 30.1.2017 to 3.2.2017 orders issued

--click to download
AP

D.Ed second year recounting dates-press note--Click to download

MATHS & BIOLOGY EVALUATION

ALL  CLASSES
SUMMATIVE ASSESSMENT -2
MATHS PRINICIPLES OF  EVALUATION KEYS

6th CLASS--Click to download

7th CLASS--Click to download

8th CLASS--Click to download

9th CLASS-PAPER-I--Click to download

9th CLASS-PAPER-II--Click to download

10th CLASS-PAPER-I--Click to download

10th CLASS-PAPER-II--Click to download


BIOLOGY

TELUGU MEDIUM

6th CLASS--Click to download

7th CLASS--Click to download

8th CLASS--Click to download

9th CLASS--Click to download

10th CLASS--Click to download

{ENGLISH MEDIUM}

6th CLASS--Click to download

7th CLASS--Click to download

8th CLASS--Click to download

9thCLASS--Click to download

10th CLASS--Click to download
G.O.No:13.
Dt:24.1.17
PUBLIC SERVICES – Employees Welfare Scheme – Andhra Pradesh State
Employees Group Insurance Scheme – 1984 – Revised Rate of Interest on
accumulated Savings Fund - Communication of Tables of Benefits for Savings
Fund for the Period from 01.01.2016 to 31.12.2016 – Revised Table – Orders –
Issued.--click to Download
Rc.No:191/A&I/2015
Dt:24/01/2017

School education - National voter's day on 25th JANUARY,2017-organising the national voter's day and compitations in educational institutions.

--Click to download
GO.Ms:No:12

HM & FW-EHS-Escalation of costs pertaining to employee health scheme -orders-issued.

--Click to download
Chittoor
K. Samuel as Incharge DEO for Chittoor District
Proceedings--Click to download
NATIONAL TALENT SEARCH EXAMINATION.2015 -16.FIRST LEVEL QUALIFIED LIST.

--click to Download
మెడికల్ రేఅంబేర్స్మెంట్ కొత్త అడ్రస్

--Click to download
AP
Rc.No.12
Dt.18-01-2017
3Rs Assessment Results Analyzed
Remediation Programme
5 Days Workshop
Deputation of SRPs

--Click to download
AP Model schools
Entrance examination for 6th class 2017-18

NOTIFICATION--Click to download

INSTRUCTIONS--Click to download

APPLICATION--Click to download
CSE Proc.Rc.No.882
Dt:20.01.2017
Upgradation of Language Pandit Posts as School Assistant (Languages) Posts - List of Schools in All 13 Districts visit

PROCEEDINGS--Click to download

అనంతపురం--Click to download

కర్నూలు--Click to download

కడప--Click to download

చిత్తూరు--Click to download

శ్రీకాకుళం--Click to download

విజయనగరం--Click to download

విశాఖపట్నం--Click to download

తూర్పుగోదావరి--Click to download

పశ్చిమగోదావరి--Click to download

కృష్ణా--click to download

గుంటూరు--Click to download

ప్రకాశం--Click to download

నెల్లూరు--click to download