మిత్రులకు,శ్రేయోభిలాషులందరికి మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు....మీ సాయిమౌళి
*Kurnool dt news*

*Rc.No. 1 6 1 62 /D 1 /RMS42Q16,*

*Date:- 9 -03-2017*

Sub: RMSA - Kurnool District - Internal Audit to the RMSA accounts since the
inception of the scheme (2009.10) - Orders - Issued - Reg.

--Click to download

No comments:

Post a Comment