మిత్రులకు,శ్రేయోభిలాషులందరికి మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు....మీ సాయిమౌళి
EGDT
selection MAPC list of candidates to be appeared for interview...
More details
👇👇👇

--CLICK HERE

RC 20 Dt.28.6.16. Newly appointed Teachers Salary from 1st June

--CLICK HEREరిక్రూటర్ : ఏపీ గురుకులం... AP Tribal Welfare Residential Educational Institutions Society
పోస్టులు : టిజిటి అండ్ పిఇటి
మొత్తం పోస్టులు : 300
అర్హతలు : ఏదైనా డిగ్రీ
నియామకం : ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా..
జిల్లాల వారీ ఖాళీలు, దరఖాస్తు, తదితర వివరాల కోసం..క్లిక్ చేయండి
A.P.Model Schools – Permission to fill up vacant left over seats in 10th class during 2016-17 – Orders issued – Reg

--CLICK HERE
AP:
 MANDAL ACADEMIC COORDINATORS - RESULTS  released by C&DSE available at
--CLICK HERE
Work adjustment in vzm

For high school teachers

--CLICKHERE
AP Departmental Test Paper No.141(EOT) (WITH BOOKS) results released available at

--CLICK HERE
AP:
GO.Rt.1638,
Dt.27.06.16;
General Provident Fund Rate of interest for the Financial year 2016-17 as 8.1%.

--CLICK HERE
AP:
Rc.No.359
Dt.25.06.2014
RMSA School Annaul Grants - Utilization of Funds
instructions & Guidelines

--CLICK HERE
SSA,KURNOOL
LIST OF MISs & DTPs QUALIFIED IN EXAM FOR RE-ENGAGEMENT AT MRCs FOR ACADEMIC YEAR:2016-17.

FOR LIST---CLICK HERE
AP GO 130 Intermediate Employees Transfers Rules and Guidelines.

---CLICK HERE
MOST USEFUL FOR
APPLICATION SCERT 10th class  Students.
(CBSE Previous Exam multiple choice Questions on REAL NUMBERS)

--CLICK HERE
AP:
Download Assignments & Projects of VI - IX Classes

Languages--CLICK HERE

NON-LANGUAGE--CLICK HERE
WINDOW 7 SHORTCUT KEYS--Click here


COMPUTER SHORTCUT KEYS
--CLICK HERE
Dr.B.R.Ambedkar Open University - B.Ed Admission Notification Released & Details below link --CLICK HERE
COMPLETE APPSC

GROUP-1 SYLLABUS--CLICK HERE

GROUP-3 SYLLABUS--CLICK HERE
Complete APPSC Group 2

Syllabus 2016 ---CLICK HERE
AP:
Rc.No.528,
Dt.23.06.2016 - AP Model Schools - Web Counseling - Request Transfer Orders.

RGUKT IIIT Idupulapaya:
Provisional Shortlisted List of UG Admissions 2016 Announced . NOW Download :-CLICK HERE
Mandal Academic Coordinators -Rejected Candidates List for Examination released by C&DSE available at -CLICK HERE
Pre-Matric Scholarships to SC,ST,BC Minority Students 2016-17 registrations open from 21/06/2016 for ap students.
CLICK HERE
AP:
GO.Ms.117,
Dt.23.06.2016;
Direct Recruitment Amendment.


APTWREIS COMPLETE INFORMATION-CLICK HERE
CTET NOTIFICATION RELEASED.

CTET COMPLETE INFORMATION-CLICK HERE
DEECET MOCK TEST RESULTSClick here
MAPC HALL TICKETSClick here
AP:
Download PAT SEP 2016 Application form
PAT SEP-16 APPLICATION FORM

🏻
CENTRAL TET SEP'2016 NOTIFICATION RELEASED.

RC.158 Mandal acadamic co ordinator exam instructions
Exclusively available only at
CLICK HERE
RC.158 Mandal acadamic co ordinator exam centres
Exclusively available only at
CLICK HERE
MOC Test for Mandal ACademic Performance Co-ordinator visit
CLICK HERE
తరగతి సంసిద్ధత కార్యక్రమాం తెలుగు లో
CLASS READYNESS PROGRAMME IN TELEGU(pdf)
CLICK HERE
AP:
Rc.6714,Dt.21.06.16-APSWREIS Employees- Enhancement of age of Superannuation from 58yrs to 60 Kept in abeyance.
CLICK HERE

RMSA AUDIT PROFORMAS

CTR:
RMSA Audit 2015-16 proformas available at
Click here

ఆంధ్రప్రదేశ్ సెలవు నిబంధనలు

Leaves information for teachers🌺
G.o 111
dt.18.06.16
Revised rates of Special Pays to the  Teachers  working in  Visually Handicapped and Hearing Handicapped Children - Orders.AP
Go.MS:110
Dt:17/06/2016
Recruitments
Group-1, 2 & 4 posts
Permission to APPSC & Agencies to Fill
NO. of posts.
AP grouops notification released.

AP:
G.O.Ms.No.109,
Dt.17.06.2016-Transfer and Postings of Employees-Guidelines/Instructions issud.

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గురుకుల విద్యాలయముల సంస్థ,హైదరాబాదు తాత్కాలిక బోధన సిబ్బంది కొరకు ప్రకటన.School maintanance register names(40) with effective Colour backgrounds & boarders.
CLICK HERE
Prepared by
             G.A.PRASAD,STU. 
Employees details for the purpose EMPLOYEE ID

AP
TRANSFERS ( NON TEACHING )  2016
WEBSITE LINK
NEW
👇
CLICK HERE
All the DyEOs/MEOs are informed to instruct to all PS /  UPS / HS HMs and Teachers to conduct readiness program from
*Jun'15 to Aug'10 duly*
supplying given guidelines to them. Please conduct 1HM meeting and issue guidelines and orientation by 1MRG in your mandal.
-- Project Officer
(AP SSA)
CLICK HERE
Sreekakulam, DEO
NON TEACHING STAFF REQUESTED TO SUBMIT THEIR APPLICATION FOR TRANSFERS BY14.06.2016 BY 5 PM


FLASH:
Rc no:-73/IT-cell/2016
dated:-13.06.2016.

Sub:TIS
*updation extend up to 30.06.2016*
AP:
Download SSC  ADVANCE SUPPLEMENTARY Examinations June 2016 HallTickets at
CLICK HERE

*joining report of 2014dsc teachers*
👇

CCE Marks Data Entry – User Manul.

STEP BY STEP

AP
Action plan of బడి పిలుస్తోంది.

HM's DIARY