మిత్రులకు,శ్రేయోభిలాషులందరికి మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు....మీ సాయిమౌళి
FERUARY MONTH RADIO LESSIONS

Rc.No:375/B/TE/SCERT/2015.
SCERT,AP,hyd-conduct of in service orientation for the teachers of upper primary school teachers in mathematics and science through teleconference mode-teleconference to mathematics teachers on 28/01/2016 and science teqchers on 04/02/2016 additional guidlines communicated.

AP
RC.NO:173
Conduct Annual School Day Function in all schools From 10/03/2016 to 15/03/2016
#AP EMPLOYEE SALARY PARTICULARS
https://treasury.ap.gov.in/ddoreq/index.php?service=lpccreationtot.
AP
Health Cards Grievance Cell organised by Arogysree.
Contct Nos
For info: 8333817469
For Complaints: 040-65815900.

Rc.No:474-I/A1/2016
Public service information to inform certain incidents in the schools immidiate action certain guidlence instructions issued.
AP:
Memo116957;
Dt:30.1.16;
work adjustment-DEOs to do the work adjustment with inthe mandal/neighbour mandal only.
AP:
RC 25;
Dt.30.1.16;
Work Adjustment of Surplus Teachers within the Mandal.
Rc.No:06/B3/2016
Dt:29/01/2016
APSES-MAKING FAC arrangements to the post of headmasters
In guntur dt-orders issued.

Re No. 474-1AI2016.
Dated 27-01-2016.
Sub: School Education-Certain instructions issued to Head of institutions for Sanction of leaves to their staff teachers Onders lssued.

AP GO.NO:16
AP Tribal Schools for Scholarship rate to Rs.18,000/- to
3rd to 7th classes and Rs.26,000/-
for classes 8th to 10th per student Increase per annumin the BAS scheme from the Academic year 2015-16.


AP G.O.NO:46
Reorganisation Act, 2014 -State Cadre Employees of  School Education Department to the successor States of AP and TS.

WG:
ఫిబ్రవరి లో నిర్వహించబోయే బేస్మెంట్ పరీక్షను 4వ ఫార్మాట్ గా తీసుకొనవలెను.
Anantapur tentative seniority list for Promotion to SA's Backlog.
AP
GO.RT:50
Dt:29/01/2016
Inclusion of an option of Transgender against Sex column in Birth and Death record.
AP:
Download SSC-2016 online NRs from 29-01-2016 to 2-2-2016.AP EAMCET 2016 NOTIFICATION RELEASED .
The date of AP EAMCET 2016 entrance test is on 29/04/2016 , 10.00 AM to 1.00 PM for Engineering(E), 2.30 PM to 5.30PM for Agriculture & Medicine.

Ap model schools 6th entrance .payment of fee up to 29-2-2016.

Letter no. 14312
SPF mc /2015
dt :: 27-1-16
Sensational news for Teachers of AP.

Government of AP wrote a letter to Government Of India for approval of  Unified service rules file.


జనవరి 1 నుండి మీ PAN ను ఈ విధంగా కోట్ చేయ్యాలి.AP SSC Public Exam 2016 Timetable 10th Class Annual Exam dates 2016.APPLICATION FOR SERVICE REGULARISATION.ఒక సీ.పి. స్ ఉగ్యోగి చనిపోతే ఫారం-303ను నామిని (లేదా)వారి బంధువులు నింపి డి.డి.ఓ గారు8కి పంపితే డబ్బు వస్తుంది.
Form-303

AP Open School Society 8వ తరగతి అప్లికేషను.
Head Masters Account Test application.శ్రీకాకుళం.
మిడ్ డే మీల్స్ పర్యవేక్షణ పథకం online
Phone no:9246013825కు sms పంపే విధానం.

APGLI:మీ రిటైర్డ్ మెంట్ తరువాత మీకు వచ్చే మొత్తం ను ఈ క్రింది సూత్రం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చును.
Dsc-14 నోటిఫికేషన్ వివరాలు
AP
Rc.20
Dt.28.01.2016
DSC-2014 Schedule Released.